www.linak.sk
 
LINAK Slovakia 

LINAK slovakia s.r.o.

Župčany 435
080 01
Slovakia


Lívia Balážová
Personálne oddelenie
Telefón: +421 51 7563 416
Email: lb@linak.sk

Lívia Železníková
Sekretariát
Telefón: +421 51 7563 444 
Email: lz@linak.sk
Juraj Horváth
Výkonný riaditeľ-konateľ
Telefón: +421 51 7563 411
Email: jh@linak.skVoľné pracovné pozície :Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
 
LINAK C&S

PRESKÚMAJTE SVET POHONOV LINAK

Navštívte LINAK.cz kde sa dozviete viac o firme LINAK a ích lineárnych pohonoch......
select