Contact us here

Elektrický lineárny aktuátor, pohon alebo tiež servopohon je zariadenie, ktoré mení rotačný pohyb nízkonapäťového DC motorčeka na lineárny pohyb. Pohony tak môžu ťahať alebo tlačiť.

Vďaka pohonom je možné zdvíhať, nastavovať, naklápať, tlačiť a ťahať ťažké, objemné či obťažne prístupné bremená obyčajným stlačením tlačidla.

Servopohony poskytujú bezpečnú, tichú a čistú možnosť posúvania či polohovania s presnou kontrolou pohybu. Sú efektívne a majú dlhú životnosť s prakticky nulovými nárokmi na údržbu.

Inštalácia elektrického servopohonu je v porovnaní napr. s hydraulikou či pneumatikou veľmi jednoduchá a samotné zariadenie zaberá menej miesta, pretože nepotrebuje žiadne čerpadlá ani hadice.

Možnosti servopohonov prispôsobiť sa najrôznejším požiadavkám zaručujú perfektné funkčné riešenie použiteľné pre širokú škálu najrôznejších zariadení a aplikácií.

Elektrický lineárny pohon firmy LINAK® sa skladá z motorčeka, prevodu a závitovej tyče s maticou. Špeciálnou variáciou sú tzv. vstavané aktuátory, ktoré je potrebné skombinovať s nosným vedením, ktoré dodá klient. Kompletný systém pohonov firmy LINAK zahŕňa najmenej jeden lineárny pohon, ovládaciu jednotku a ovládač, ktorým sa ovládajú pohyby jednotlivých aktuátorov.

Zdvihová sila pohonov LINAK sa pohybuje v rozmedzí 200N - 15000N.