Contact us here

Všeobecné informácie

LINAK Slovakia s.r.o.
Župčany 435
080 01
Slovakia

IČO: 43801234
DIČ: 2022474509
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22657/P