Contact us here

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LINAK

Starostlivo si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov. Pokračovaním vo využívaní našich služieb sa predpokladá, že prijímate podmienky našich zásad ochrany osobných údajov.

Ďakujeme vám za čas strávený prečítaním si našich zásad ochrany osobných údajov. V týchto zásadách vysvetľujeme čo, ako a prečo získavame informácie, keď komunikujete s nami, našimi službami alebo navštevujete naše internetové stránky. Taktiež popisujeme konkrétne spôsoby, ktorými používame a zverejňujeme informácie. Plne rešpektujeme všetky želania v oblasti zachovania dôvernosti osobných údajov, ktoré sú nám zverejnené a sme si vedomí potreby náležitej ochrany a spravovania akýchkoľvek osobných údajov, ktoré prijímame. Informácie o vás a iných používateľoch nikdy nebudeme predávať.

Kto sme?
Skupina LINAK je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a výrobou systémov elektrických lineárnych aktuátorov. Spoločnosť LINAK A/S má svoje sídlo v Guderupe v Dánsku a je zastúpená v niekoľkých krajinách po celom svete prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo distribútorov. Pozrite si zoznam skupiny spoločností LINAK tu: Dcérske spoločnosti a distribútori LINAK po celom svete.

Tieto internetové stránky riadi spoločnosť LINAK A/S, ak sa v príslušných podmienkach alebo inak neurčuje, že sú riadené iným subjektom spoločnosti LINAK.

Aké osobné údaje o vás získavame?
Spoločnosť LINAK získava osobne identifikovateľné informácie, ako sú mená, adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla (ak sú poskytnuté) a záujem, ktorý máte o naše produkty. Tieto druhy údajov sa získavajú iba vtedy, keď nám takéto údaje poskytujete dobrovoľne a/alebo keď ste poskytli svoj súhlas.

Môžeme získavať iné typy údajov rôznymi spôsobmi: Spoločnosť LINAK zaznamenáva informácie poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach na účely spracúvania vašich komentárov, otázok alebo návrhov alebo, keď sa prihlásite na odber nášho spravodajcu.

Automaticky získavame údaje o vašich návštevách na našich internetových stránkach a ich používaní. Osobné údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, operačný systém a platformu, typ prehliadača, prehliadaciu aktivitu a iné údaje o tom, ako ste uskutočňovali interakciu s našimi internetovými stránkami, ako sú kliknutia, ktoré ste uskutočnili na reklamy spoločnosti LINAK pred návštevou našich internetových stránok a/alebo kontaktné formuláre.

Spolupracujeme s tretími stranami (vrátane obchodných partnerov, subdodávateľov, poskytovateľov analytiky a poskytovateľov vyhľadávacích informácií) a môžeme od nich dostávať anonymné informácie. Náš distribútor online spravodajcov sleduje vaše aktivity pri otváraní spravodajcu.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste nám neposielali žiadne citlivé osobné údaje, aké sú informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva alebo presvedčenia, zdravia, biometrických alebo genetických charakteristík, kriminálneho pozadia alebo členstva v odboroch. Nebudeme od vás získavať takéto informácie, ak nám neposkytnete váš súhlas alebo to od nás nepožaduje zákon.

Naše podnikanie a súvisiace služby a súvisiace internetové stránky nie sú určené alebo navrhnuté, aby priťahovali deti.

Ako môžeme používať vaše osobné údaje:
Vaše údaje môžu byť spracúvané na tieto účely:

 • Kontaktovanie vás, čo sa týka predaja a služieb;
 • Vykonávanie našich povinnosti vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami a poskytovanie produktov a služieb, ktoré od nás požadujete;
 • Kontaktovanie vás, čo sa týka podujatí a pozvánok na veľtrhy;
 • Vykonávanie prieskumov zameraných na možnosti zlepšovania našich služieb pre vás;
 • Zlepšovanie našich služieb;
 • Prispôsobovanie a optimalizovanie našich marketingových aktivít tak, aby ste dostávali iba také informácie, ktoré sú predmetom vášho záujmu alebo
 • na iné účely priamo požadované z vašej strany.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje:
Spoločnosť LINAK môže zverejňovať vaše osobné informácie interne ľubovoľnej spoločnosti skupiny LINAK na používanie a účely uvedené vyššie. Dôvodom je, že naším cieľom je poskytovať vám tie najlepšie služby. Vaše osobné údaje sa zdieľajú iba s tými zamestnancami, ktorí majú potrebu pristupovať k vašim údajom v súvislosti so svojou prácou, aby mohli vykonávať svoje úlohy.

Vaše osobné informácie tiež môžeme zverejňovať tretím stranám, keď:

 • Využívame subjekty z okruhu tretích strán na hosting našich internetových stránok a iných služieb;
 • Využívame externý e-mailový marketingový systém na účely spracúvania spravodajcov s rôznymi marketingovými a predajnými témami;
 • Využívame tretie strany pri podujatiach, na ktoré sa registrujete, na uľahčenie vašej účasti na takýchto podujatiach;
 • Spravujeme vaše osobné údaje v systéme CRM skupiny LINAK;
 • Spracovávame objednávky v systéme ERP skupiny LINAK za pomoci minima vašich osobných údajov;
 • Vykonávame opatrenia s externými poskytovateľmi logistiky a inými poskytovateľmi služieb;
 • Využívame externý systém zákazníckych skúseností na získavanie spätnej väzby o pôsobení spoločnosti LINAK; alebo
 • keď sme povinní získavať vaše osobné údaje v rámci platných zákonov a predpisov, čo môže zahrňovať zákony mimo krajiny vášho trvalého bydliska.

Spoločnosť LINAK využíva spracovateľov údajov z okruhu tretích strán. Spracovatelia údajov z okruhu tretích strán s nami spolupracujú pri poskytovaní obsahu a služieb, ktoré požadujete. Keď takto konajú, zabezpečujú zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov a využívajú potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne prispôsobujeme naše bezpečnostné preventívne opatrenia neustálemu technickému vývoju.

Vaše osobnú údaje budú tiež spracovávané našimi externými partnermi mimo EÚ. Aplikujeme požadované právne záruky pri týchto výmenách údajov s partnermi poskytujúcimi služby, ktorí sú z krajín mimo EÚ.

Ako používame súbory cookie a spojenia s tretími stranami na našich internetových stránkach:
Údaje získané súbormi cookie spracúvame na tieto účely:

 • Prevádzkovanie, vylepšovanie a optimalizovanie výkonu a používateľskej skúsenosti internetových stránok a ich služieb;
 • Zbierať anonymnú spätnú väzbu a údaje o používaní na účely zlepšovania nášho porozumenia používateľom a poskytovania lepších a na mieru šitých služieb internetových stránok;
 • Vylepšovať bezpečnosť a blokovať možný spam;
 • Vytváranie štatistík;
 • Poskytovanie personalizovanej reklamy: My a naši reklamní partneri využívame sledovacie nástroj sociálnych médií, ako sú Facebook Pixel a LinkedIn Pixel; alebo
 • keď získavame údaje pri používaní našich internetových stránok z vašej strany, aby sme zistili, ako sa využíva naša online ponuka. Používame tieto informácie a iné osobné informácie na zlepšovanie našich služieb a na personalizovanú reklamu na rôznych platformách.

Ak si želáte ďalšie informácie o súboroch cookie, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie, ktoré nájdete na našich internetových stránkach. Svoj súhlas pre súbory cookie a spojenia s tretími stranami môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať prostredníctvom zásad používania súborov cookie na našich internetových stránkach.

V niektorých krajinách vám môžeme posielať marketingový materiál o výrobkoch, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si predtým objednali, avšak, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu takejto komunikácie.

Ak ste sa prihlásili na odber nášho spravodajcu, budeme používať ClickDimensions na odosielanie e-mailových spravodajcov, čo zahrňuje sledovanie návštevnosti webu. Sledovanie nám poskytuje nahliadnutie do toho, či pristupujete na našu internetovú stránku cez odkazy v spravodajcovi a ako používate našu internetovú stránku. Môžeme vidieť, na ktoré stránky ste klikli a ako dlho ste strávili na určitej stránke. Toto nám pomáha lepšie porozumieť vašim potrebám ako používateľa našej internetovej stránky v súlade s potrebami používateľa. Prostredníctvom sledovania tiež môžeme identifikovať možný záujem o určité produkty a môžeme vás kontaktovať, aby sme mohli reagovať na váš záujem. Môžete sa odhlásiť z používania sledovania návštevnosti webu ClickDimensions prostredníctvom marketingových súborov cookie v našich zásadách používania súborov cookie. Ak si želáte ďalšie podrobnosti, pozrite si Zásady ochrany osobných údajov ClickDimensions.

Ako využívame platformy sociálnych médií:
Na účely optimalizovania svojich činností na platformách sociálnych médií, ako sú LinkedIn a Facebook, využívame nástroje, ako sú inzeráty zamerané na prinášanie leadov a Facebook Custom Audiences, čo znamená, že platíme platforme za to, aby nám pomáhala pri nachádzaní relevantných osôb na zacielenie nášho obsahu na základe zaznamenaných záujmov alebo predchádzajúcich navštívených stránok získaných platformou. Kritériá použité na zacielenie nášho obsahu sú buď stanovené nami, alebo platformou sociálnych médií. Takéto sponzorované reklamy sú na platforme sociálnych médií označené ako „Sponzorované“. Ak uskutočňujete interakciu s našimi zverejnenými príspevkami, túto komunikáciu zaznamenávame.

Ako dlho uchovávame vaše údaje:
Spoločnosť LINAK bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to primerane potrebné na účely, na ktoré boli získané. Spoločnosť LINAK môže uchovávať údaje na to, aby dodržiavala zákonnú požiadavku uchovávania. Údaje môžeme uchovávať v anonymizovanej podobe na štatistické účely v protiklade k odstráneniu vašich údajov.

Ako chránime vaše údaje:
Prijali sme náležité technické a prevádzkové bezpečnostné preventívne opatrenia na ochranu vašich údajov od náhodnej alebo zámernej manipulácie, straty, zničenia alebo prístupu zo strany neoprávnených osôb. Svoje bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme. Tieto opatrenia budeme aktualizovať, aby sme držali krok s technologickým pokrokom.

Vaše práva týkajúce sa údajov:
Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z prijímania e-mailov týkajúcich sa marketingu od nás použitím odkazu pre odhlásenie z odberu v marketingovom materiáli. Okamžite po tom budeme konať v súlade s vašou požiadavkou. Musíte aktívne odstrániť súbory cookie nastavené vo svojom PC. Ak ponecháte súbor cookie nastavený poskytovateľom našich internetových stránok, spoločnosťou Sitecore, spoločnosť LINAK bude pokračovať v prijímaní štatistických údajov o vašich návštevách našich internetových stránok, ktoré budú spojené s vaším menom a e-mailovou adresou v našom systéme. Tieto štatistické údaje budú odstránené na vaše požiadanie.

Ak máte nejaké komentáre alebo otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame vaše osobné údaje alebo ak si želáte prístup, aktualizáciu, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, môžete nás kontaktovať tu.

Naša poštová adresa je:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Denmark
Dánsko
Registračné číslo spoločnosti: 66365328

Ak ste toho názoru, že spracúvame alebo sme spracúvali vaše osobné údaje nezákonne, môžete podať sťažnosť na Dánsky dozorný úrad pre ochranu údajov (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen K alebo na dozorný úrad krajiny vašej štátnej príslušnosti.

Zmeny:
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas meniť. Všetky aktualizácie a zmeny a doplnenia budú odovzdané na internetové stránky.

Posledná aktualizácia:
27. septembra 2019