Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LINAK


Starostlivo si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov. Pokračovaním vo využívaní našich služieb sa predpokladá, že prijímate podmienky našich zásad ochrany osobných údajov.

Ďakujeme vám za čas strávený prečítaním si našich zásad ochrany osobných údajov. V týchto zásadách vysvetľujeme čo, ako a prečo získavame informácie, keď komunikujete s nami, našimi službami alebo navštevujete naše internetové stránky. Taktiež popisujeme konkrétne spôsoby, ktorými používame a zverejňujeme informácie. Plne rešpektujeme všetky želania v oblasti zachovania dôvernosti osobných údajov, ktoré sú nám zverejnené a sme si vedomí potreby náležitej ochrany a spravovania akýchkoľvek osobných údajov, ktoré prijímame. Informácie o vás a iných používateľoch nikdy nebudeme predávať.

Kto sme?
Skupina LINAK je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a výrobou systémov elektrických lineárnych aktuátorov. Spoločnosť LINAK A/S má svoje sídlo v Guderupe v Dánsku a je zastúpená v niekoľkých krajinách po celom svete prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo distribútorov. Pozrite si zoznam skupiny spoločností LINAK tu: Dcérske spoločnosti a distribútori LINAK po celom svete.

Tieto internetové stránky riadi spoločnosť LINAK A/S, ak sa v príslušných podmienkach alebo inak neurčuje, že sú riadené iným subjektom spoločnosti LINAK.

Aké osobné údaje o vás získavame?
Spoločnosť LINAK získava osobne identifikovateľné informácie, ako sú mená, adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla (ak sú poskytnuté) a záujem, ktorý máte o naše produkty. Tieto druhy údajov sa získavajú iba vtedy, keď nám takéto údaje poskytujete dobrovoľne a/alebo keď ste poskytli svoj súhlas.

Môžeme získavať iné typy údajov rôznymi spôsobmi: Spoločnosť LINAK zaznamenáva informácie poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach na účely spracúvania vašich komentárov, otázok alebo návrhov alebo, keď sa prihlásite na odber nášho spravodajcu.

Automaticky získavame údaje o vašich návštevách na našich internetových stránkach a ich používaní. Osobné údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, operačný systém a platformu, typ prehliadača, prehliadaciu aktivitu a iné údaje o tom, ako ste uskutočňovali interakciu s našimi internetovými stránkami, ako sú kliknutia, ktoré ste uskutočnili na reklamy spoločnosti LINAK pred návštevou našich internetových stránok a/alebo kontaktné formuláre.

Spolupracujeme s tretími stranami (vrátane obchodných partnerov, subdodávateľov, poskytovateľov analytiky a poskytovateľov vyhľadávacích informácií) a môžeme od nich dostávať anonymné informácie. Náš distribútor online spravodajcov sleduje vaše aktivity pri otváraní spravodajcu.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste nám neposielali žiadne citlivé osobné údaje, aké sú informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva alebo presvedčenia, zdravia, biometrických alebo genetických charakteristík, kriminálneho pozadia alebo členstva v odboroch. Nebudeme od vás získavať takéto informácie, ak nám neposkytnete váš súhlas alebo to od nás nepožaduje zákon.

Naše podnikanie a súvisiace služby a súvisiace internetové stránky nie sú určené alebo navrhnuté, aby priťahovali deti.

Ako môžeme používať vaše osobné údaje:
Vaše údaje môžu byť spracúvané na tieto účely:

 • Kontaktovanie vás, čo sa týka predaja a služieb
 • Vykonávanie našich povinnosti vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami a poskytovanie produktov a služieb, ktoré od nás požadujete
 • Vykonávanie prieskumov zameraných na možnosti zlepšovania našich služieb pre vás
 • Zlepšovanie našich služieb
 • Prispôsobovanie a optimalizovanie našich marketingových aktivít tak, aby ste dostávali iba také informácie, ktoré sú predmetom vášho záujmu
 • Na iné účely priamo požadované z vašej strany

Komu poskytujeme vaše osobné údaje:
Spoločnosť LINAK môže zverejňovať vaše osobné informácie interne ľubovoľnej spoločnosti skupiny LINAK na používanie a účely uvedené vyššie. Dôvodom je, že naším cieľom je poskytovať vám tie najlepšie služby.

Vaše osobné informácie tiež môžeme zverejňovať tretím stranám, keď:

 • Využívame subjekty z okruhu tretích strán na hosting našich internetových stránok a iných služieb
 • Využívame externý e-mailový marketingový systém na účely spracúvania spravodajcov s rôznymi marketingovými a predajnými témami
 • Využívame tretie strany pri podujatiach, na ktoré sa registrujete, na uľahčenie vašej účasti na takýchto podujatiach
 • Spravujeme vaše osobné údaje v našom systéme CRM
 • Spracúvame objednávky v našom systéme ERP pomocou minimálneho množstva vašich osobných údajov
 • Vykonávame opatrenia s externými poskytovateľmi logistiky a inými poskytovateľmi služieb
 • Využívame externý systém zákazníckych skúseností na získavanie spätnej väzby o tom, ako si spoločnosť LINAK stojí
 • Keď sme povinní získavať vaše osobné údaje v rámci platných zákonov a predpisov, čo môže zahrňovať zákony mimo krajiny vášho trvalého bydliska

Spoločnosť LINAK využíva spracovateľov údajov z okruhu tretích strán. Spracovatelia údajov z okruhu tretích strán s nami spolupracujú pri poskytovaní obsahu a služieb, ktoré požadujete. Keď takto konajú, zabezpečujú zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov a využívajú potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne prispôsobujeme naše bezpečnostné preventívne opatrenia neustálemu technickému vývoju.

Ako využívame súbory cookie a spojenia s tretími stranami na našich internetových stránkach:
Údaje získané súbormi cookie spracúvame na tieto účely:

 • Prevádzkovanie, vylepšovanie a optimalizovanie výkonu a používateľskej skúsenosti internetových stránok a ich služieb
 • Vykonávanie zákazníckych a používateľských analýz a segmentácie, aby sa zlepšovalo naše chápanie našich používateľov a poskytovali sme lepšie a na mieru šité služby našim používateľom
 • Vytváranie štatistík
 • Poskytovanie personalizovanej reklamy: My a naši reklamní partneri využívame sledovacie nástroj sociálnych médií, ako sú Facebook Pixel a LinkedIn Pixel. Získavame údaje, keď používate naše internetové stránky, aby sme zistili, ako sa využíva naša online ponuka. Používame tieto informácie a iné personalizačné informácie na zlepšovanie našich služieb a na personalizovanú reklamu

Ak si želáte ďalšie informácie o súboroch cookie, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie, ktoré nájdete na našich internetových stránkach. Svoj súhlas pre súbory cookie a spojenia s tretími stranami môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať prostredníctvom zásad používania súborov cookie na našich internetových stránkach.

Tieto internetové stránky využívajú Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania týchto internetových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní týchto internetových stránok sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú.

Taktiež využívame Google Ads vo svojom marketingu na účely hodnotenia, či by naše produkty a služby mohli byť pre vás zaujímavé. Keď ako používateľ kliknete na niektorú reklamu, spoločnosť Google umiestňuje súbor cookie vo vašom zariadení. S využívaním tejto technológie spoločnosť Google a my ako jej zákazník prijímame informácie, že ste klikli na reklamu, aby vás presmerovala na naše internetové stránky. Tieto informácie sa využívajú výlučne na analyzovanie a optimalizovanie našich reklám. Nedokážeme identifikovať návštevníka internetových stránok predtým, ako sa rozhodnete prihlásiť na odber nášho spravodajcu alebo odošlete kontaktný formulár alebo pod. Ak si to neželáte, mali by ste sa odhlásiť v nastavení nášho súboru cookie. Budeme však naďalej dostávať anonymné štatistické informácie o návšteve našich internetových stránok. Ak si želáte ďalšie informácie, pozrite si: https://safety.google/privacy/ads-and-data/.

Google Tag Manager je riešenie prevádzkované zo strany spoločnosti Google, ktoré dovoľuje značkám internetových stránok, aby boli spravované rozhraním, ktoré používame na svojich internetových stránkach. Samotný nástroj na správu značiek (ktorý implementuje značky) je doména bez súborov cookie a nezaznamenáva osobné údaje. Nástroj spôsobuje aktivovanie iných značiek, ktoré môžu zo svojej strany za určitých okolností zaznamenávať údaje. Google Tag Manager k týmto informáciám nepristupuje.
Ďalšie informácie je možné nájsť v podmienkach používania tohto produktu: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Využívame službu reCAPTCHA poskytovanú zo strany spoločnosti Google na ochranu svojich internetových stránok pred spamom a zneužívaním. Využíva pokročilé techniky analýzy rizika na rozlišovanie ľudí a botov. Tento dopytový zásuvný modul zahŕňa odosielanie IP adresy a eventuálne iných údajov požadovaných zo strany spoločnosti Google na účely služby Google reCAPTCHA. Na tento účel bude vaše zadanie komunikované a využívané zo strany spoločnosti Google. Vaša IP adresa je anonymizovaná. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenáša na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických (USA) a tam sa skracuje, pričom vaša IP adresa nebude zlučovaná so žiadnymi inými údajmi od spoločnosti Google. Toto získavanie osobných údajov podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Používaním služby reCAPTCHA súhlasíte so spracúvaním údajov o vás zo strany spoločnosti Google spôsobom a na účely stanovené vyššie. Ak si želáte ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, navštívte: https://policies.google.com/privacy.

Využívame technologickú službu poskytovanú zo strany spoločnosti Hotjar, ktorá nám pomáha lepšie porozumieť vašej používateľskej skúsenosti (napr. koľko času a na ktorých stránkach strávite, na ktoré odkazy sa rozhodujete kliknúť, čo sa vám páči a čo nie atď.), čo nám umožňuje vytvárať a udržiavať naše služby na základe informácií, ktoré poskytujete. Spoločnosť Hotjar využíva súbory cookie a iné technológie na získavanie údajov o vašom správaní a vašom zariadení (najmä IP adresu zariadenia (zachytenú a uloženú iba v anonymizovanej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o prehliadači, geografickú polohu (iba krajina) a používaný uprednostňovaný jazyk na zobrazovanie našich internetových stránok). Spoločnosť Hotjar uchováva tieto informácie v pseudoanonymizovanom používateľskom profile. Spoločnosť Hotjar ani my nikdy nepoužijeme tieto informácie na vaše identifikovanie. Ak si želáte ďalšie podrobnosti, pozrite si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar. Môžete sa odhlásiť zo súborov cookie spoločnosti Hotjar v našom Vyhlásení o súboroch cookie, štatistické súbory cookie.

Ako využívame platformy sociálnych médií:
Na účely optimalizovania svojich činností na platformách sociálnych médií, ako LinkedIn a Facebook, využívame nástroje, ako sú Lead Ad Facebook Custom Audiences, čo znamená, že platíme platforme za to, aby nám pomáhala pri nachádzaní relevantných osôb na zacielenie nášho obsahu na základe zaznamenaných záujmov alebo predchádzajúcich navštívených stránok získaných platformou. Kritériá použité na zacielenie nášho obsahu sú buď stanovené nami, alebo platformou sociálnych médií. Takéto sponzorované reklamy sú na platforme sociálnych médií označené ako „Sponzorované“. Ak uskutočňujete interakciu s našimi zverejnenými príspevkami, túto komunikáciu zaznamenávame.

Ako dlho uchovávame vaše údaje:
Spoločnosť LINAK bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to primerane potrebné na účely, na ktoré boli získané. Spoločnosť LINAK môže uchovávať údaje na to, aby dodržiavala zákonnú požiadavku uchovávania. Údaje môžeme uchovávať v anonymizovanej podobe na štatistické účely v protiklade k odstráneniu vašich údajov.

Ako chránime vaše údaje:
Prijali sme náležité technické a prevádzkové bezpečnostné preventívne opatrenia na ochranu vašich údajov od náhodnej alebo zámernej manipulácie, straty, zničenia alebo prístupu zo strany neoprávnených osôb. Svoje bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme. Tieto opatrenia budeme aktualizovať, aby sme držali krok s technologickým pokrokom.

Vaše práva týkajúce sa údajov:
Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z prijímania e-mailov týkajúcich sa marketingu od nás použitím odkazu pre odhlásenie z odberu v marketingovom materiáli. Okamžite po tom budeme konať v súlade s vašou požiadavkou. Musíte aktívne odstrániť súbory cookie nastavené vo svojom PC. Ak ponecháte súbor cookie nastavený poskytovateľom našich internetových stránok, spoločnosťou Sitecore, spoločnosť LINAK bude pokračovať v prijímaní štatistických údajov o vašich návštevách našich internetových stránok, ktoré budú spojené s vaším menom a e-mailovou adresou v našom systéme. Tieto štatistické údaje budú odstránené na vaše požiadanie. 

Ak máte nejaké komentáre alebo otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame vaše osobné údaje alebo ak si želáte prístup, aktualizáciu, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, môžete nás kontaktovať tu.

Naša poštová adresa je:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg
Dánsko
Registračné číslo spoločnosti: 66365328

Ak ste toho názoru, že spracúvame alebo sme spracúvali vaše osobné údaje nezákonne, môžete podať sťažnosť na Dánsky dozorný úrad pre ochranu údajov, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen K (Datatilsynet) alebo na dozorný úrad krajiny vašej štátnej príslušnosti.

Zmeny:
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas meniť. Všetky aktualizácie a zmeny a doplnenia budú odovzdané na internetové stránky.

Posledná aktualizácia:
15. januára 2019