Contact us here

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LINAK®

 

Ďakujeme, že si čítate naše zásady ochrany osobných údajov. Ceníme si vaše súkromie a pomocou týchto zásad ochrany osobných údajov vás chceme informovať o osobných údajoch, ktoré získavame, o tom, ako a prečo získavame osobné údaje, ako ich môžeme použiť my, komu ich poskytujeme a o vašich právach ako dotknutej osoby.

Pre ľahšiu orientáciu sme tieto zásady ochrany osobných údajov rozdelili na jednotlivé oddiely na základe najbežnejšej interakcie, ktorú môžete mať so spoločnosťou LINAK ako spracovateľ/prevádzkovateľ údajov. Môžete spadať do niekoľkých oddielov zároveň. V takýchto prípadoch sa na vás vzťahujú informácie uvedené v jednotlivých oddieloch.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nezahŕňajú osobné údaje týkajúce sa zamestnancov spoločnosti LINAK, uchádzačov o zamestnanie, ktorí používajú náš náborový portál, alebo iné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú samostatné zásady ochrany osobných údajov (ako bude prípadne uvedené ďalej).

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste nám neposielali žiadne citlivé osobné údaje, aké sú informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva alebo presvedčenia, zdravia, biometrických alebo genetických charakteristík, kriminálneho pozadia alebo členstva v odboroch. Nebudeme od vás takéto informácie získava, ak nám neposkytnete súhlas alebo to od nás nepožaduje zákon.

Naše podnikanie a súvisiace služby a súvisiace internetové stránky nie sú určené alebo navrhnuté, aby priťahovali deti.

Kto sme?
Skupina LINAK je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a výrobou systémov elektrických lineárnych aktuátorov. Spoločnosť LINAK A/S má svoje sídlo v Guderupe v Dánsku a je zastúpená vo viac než 30 krajinách po celom svete prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo distribútorov. Pozrite si zoznam skupiny spoločností LINAK tu: Dcérske spoločnosti a distribútori LINAK po celom svete.

Webovú stránku riadi spoločnosť LINAK A/S. Spoločnosť LINAK A/S je vo väčšine prípadov prevádzkovateľom údajov zodpovedným za vaše osobné údaje. Ak sú vaše údaje získavané alebo spracovávané vo vašej úlohe zákazníka alebo príjemcu marketingových materiálov, prevádzkovateľom údajov bude vaša miestna pobočka LINAK spoločne so spoločnosťou LINAK A/S.

Naše kontaktné údaje sú uvedené na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje, ktoré získava spoločnosť LINAK - čo, ako a prečo

 

Návštevníci stránok
Keď navštívite naše webové stránky, automaticky od vás získavame osobné údaje. Osobné údaje, ktoré sa získavajú, zahŕňajú okrem iného:

 • vašu IP adresu, operačný systém a platformu, typ prehliadača, prehliadaciu aktivitu a iné údaje o tom, ako uskutočňujete interakciu s našimi internetovými stránkami, ako sú kliknutia, ktoré ste uskutočnili na reklamy spoločnosti LINAK pred návštevou našich internetových stránok a/alebo kontaktné formuláre.
 • Podrobnosti, ktoré ste zadali do našich kontaktných formulárov, ako je e-mail, meno, telefónne číslo, geografický región a ďalšie informácie o vašom dopyte, ktoré ste nám poskytli.
 • Prieskum a spokojnosť zákazníkov, ako sú odpovede na prieskumy.

Osobné údaje získavame od návštevníka webovej stránky prostredníctvom používania súborov cookie, pričom rozsah týchto súborov cookie závisí od vášho akceptovania jednotlivých typov súborov cookie (marketingové, štatistické a preferenčné súbory cookie). Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

Využívame reklamy našich produktov na základe vášho záujmu. Ak pri návšteve našich internetových stránok akceptujete marketingové súbory cookie od spoločnosti LINAK, môžete vidieť reklamu spoločnosti LINAK na rôznych iných platformách. Osobné údaje návštevníkov internetovej stránky spracovávame na tieto účely:

 • Prevádzkovať, zlepšovať a optimalizovať výkonnosť a skúsenosti návštevníkov našich webových stránok a služieb.
 • Zbierať anonymnú spätnú väzbu a údaje o používaní na účely zlepšovania nášho porozumenia návštevníkom našej stránky a poskytovania lepších a na mieru šitých služieb internetových stránok.
 • Vylepšovať bezpečnosť a blokovať možný spam, odstraňovať chyby a vykonávať technickú údržbu,
 • Vytvárať štatistiky.
 • Poskytovať personalizovanú reklamu (ak sú prijaté marketingové súbory cookie). My a naši reklamní partneri využívame sledovacie nástroje sociálnych médií, ako sú Facebook Pixel a LinkedIn Pixel.
 • Plniť zákonné povinností, ktoré sa na nás môžu vzťahovať.

ReadMoreButton

 

Príjemcovia marketingových materiálov
Keď ste sa prohlásili na odber marketingových materiálov od spoločnosti LINAK, získavame osobné údaje, ktoré používame na to, aby sme vám poskytli novinky, informácie, podujatia a ponuky na zlepšenie a prispôsobenie vašich skúseností ako príjemcu marketingových materiálov spoločnosti LINAK.

V niektorých krajinách vám môžeme tiež na základe platných miestnych predpisov posielať marketingové materiály bez toho, aby ste sa museli prihlásiť na jeho odber, môžete sa však kedykoľvek z odberu takejto komunikácie odhlásiť.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť LINAK získava a spracúva na tieto účely, sú okrem iného:

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a jazykové nastavenia.
 • Kontaktné údaje, ako je vaša (pracovná) adresa, geografický región, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Informácie súvisiace s prácou, ako je vaše odvetvie, rola, zamestnávateľ a oblasť záujmu.
 • Informácie o interakciách s vami, ako je váš súhlas s prijímaním marketingových materiálov, účinnosť marketingového úsilia, marketingové preferencie, vyhľadávanie produktov a záujmy, a informácie o predajných návštevách, podujatiach alebo férovej účasti.
 • Podrobnosti o účasti na rôznych súťažiach.
 • Aktivita na relevantných platformách tretích strán, ako sú sociálne médiá (v súlade s vaším súhlasom/nastaveniami na takýchto sociálnych médiách/súhlasoch so súbormi cookie).
 • Prieskum a údaje o spokojnosti zákazníkov, ako sú odpovede na prieskumy (ak nie sú anonymné), poskytujú spätnú väzbu spoločnosti LINAK a jej zamestnancom.
 • Optimalizácia marketingových služieb, ako je analýza zákazníckych požiadaviek na cieľovú reklamu alebo poskytovanie informácií o doplnkových produktoch.
 • Optimalizácia a vývoj podporných služieb.
 • Dodržiavanie právnych povinností, ako napríklad právne predpisy o marketingu a ochrane údajov.

ReadMoreButton

 

Zákazníci
Keď ste zákazníkom spoločnosti LINAK alebo pracujete pre spoločnosť, ktorá je zákazníkom spoločnosti LINAK, získavame osobné údaje, ktoré používame na to, aby sme vám a vášmu zamestnávateľovi poskytovali relevantné informácie o spoločnosti LINAK a produktoch a LINAK, na spracovanie objednávok a nárokov a na iné účely relevantné pre obchodný vzťah.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť LINAK získava a spracúva na tieto účely, sú okrem iného:

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a jazyk.
 • Kontaktné údaje, ako sú vaša pracovná adresa, geografický región, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Informácie súvisiace s prácou, ako je vaše odvetvie, rola, zamestnávateľ a oblasť záujmu.
 • Informácie týkajúce sa predaja (v rozsahu, v akom tieto informácie zahŕňajú osobné údaje), ako sú e-mailová korešpondencia, informácie o predajných návštevách a účasť na podujatiach spoločnosti LINAK, informácie o nákupe/objednávke týkajúce sa nevybavených a predchádzajúcich objednávok, cenové ponuky, dodacie adresy, rabaty a stimuly.
 • Informácie o produktoch (v rozsahu, v akom tieto informácie zahŕňajú osobné údaje), ako sú informácie o výrobkoch, technické listy a záručné nároky.
 • Informácie súvisiace so zákazníckou podporou, ako napríklad e-mailová komunikácia, poznámky k volaniu a kontaktné údaje, ktoré sa zadávajú do kontaktných formulárov.
 • Transakčné a finančné informácie týkajúce sa zákazníka (v rozsahu, v akom tieto informácie zahŕňajú osobné údaje), ako sú fakturačné údaje, bankové údaje a informácie o úverových agentúrach.
 • Podrobné informácie týkajúce sa návštev spoločnosti LINAK (v rozsahu poskytnutom alebo dohodnutom zo strany spoločnosti LINAK), ako sú registrácia návštevníka a cestovné dokumenty.
 • Prieskum a údaje o spokojnosti zákazníkov (za predpokladu, že nie sú anonymné) ako sú odpovede na prieskumy a spätná väzba poskytnutá spoločnosti LINAK.

Vyššie uvedené osobné údaje sa budú získavať iba v rozsahu potrebnom a relevantnom pre vzťah so zákazníkmi a interakciu so spoločnosťou LINAK. Vaše údaje v zásade získavame priamo od vás alebo od vášho zamestnávateľa, ak sú poskytnuté v rámci produktových objednávok alebo inak v obchodnom vzťahu.

Používame príslušné osobné údaje na zabezpečenie personalizovaného vzťahu so zákazníkom na základe vašich preferencií a interakcie so spoločnosťou LINAK. Okrem toho používame osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na tieto účely:

 • Správa vzťahov so zákazníkmi, ako je monitorovanie, analýza, správa a podpora prebiehajúceho vzťahu so zákazníkom.
 • Optimalizácia marketingových a predajných aktivít.
 • Komunikačné účely
 • Plánovanie, plnenie a riadenie zmluvného vzťahu so zákazníkom.
 • Dodržiavanie právnych povinností, napríklad týkajúcich sa kontroly vývozu a preverovania sankcií.

ReadMoreButton

 

Firemní používatelia digitálnej ponuky spoločnosti LINAK
Spoločnosť LINAK ponúka svojim zákazníkom rôzne digitálne ponuky, čo zahŕňa softvérové aplikácie (aplikácie), digitálne produktové platformy atď.

Upozorňujeme, že ak ste súkromný/profesionálny koncový používateľ digitálnej ponuky spoločnosti LINAK, mali by ste si pozrieť oddiel „Koncoví používatelia softvérových aplikácií (aplikácií) LINAK“. Spolu s našou digitálnou ponukou chceme zákazníkom ponúkať lepšie skúsenosti a možnosti súvisiace s našimi produktmi. Niektoré, ale nie všetky tieto digitálne ponuky spracúvajú osobné údaje. Niektoré z našich digitálnych ponúk uchovávajú a spracúvajú údaje vo vašom zariadení, a preto tieto údaje nebudú zdieľané so spoločnosťou LINAK alebo inými tretími stranami. Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania príslušnej digitálnej ponuky poskytnú podrobnejšie informácie o príslušnom spracúvaní údajov platnej digitálnej ponuky.

 • Získavané osobné údaje môžu okrem iného zahŕňať:
 • Osobné údaje, ako sú mená, ID/prihlasovacie údaje používateľa a nastavenia hesla a jazyka.
 • Kontaktné údaje, ako sú vaša pracovná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a geografická poloha.
 • Používanie digitálnej ponuky, ako je vaša interakcia s funkciami, pripojenie produktu a aktivita, výkon a diagnostické údaje a štatistiky, typ zariadenia, operačný systém, preferencie a uložené funkcie.
 • Údaje o polohe (napríklad pre pripojenie Bluetooth®).

Vyššie uvedené údaje sa získavajú iba v rozsahu potrebnom a relevantnom pre vaše používanie našej digitálnej ponuky. Údaje, ktoré získavame, sa získavajú priamo od vás a/alebo prostredníctvom vášho používania našej digitálnej ponuky.

ReadMoreButton

 

Koncoví používatelia digitálnej ponuky spoločnosti LINAK
Spoločnosť LINAK ponúka s niektorými zo svojich produktov na zlepšenie zážitku pre koncových používateľov digitálne riešenia, ako sú softvérové programy, softvérové aplikácie (aplikácie) a digitálne produktové platformy („digitálna ponuka“). Niektoré, ale nie všetky tieto digitálne ponuky budú spracúvať osobné údaje.

Niektoré z našich digitálnych ponúk okrem toho ukladajú a spracúvajú údaje vo vašom zariadení, a tak tieto údaje nebudú zdieľané so spoločnosťou LINAK alebo inými tretími stranami. Zásady ochrany osobných údajov a platné podmienky používania digitálnej ponuky budú podrobnejšie informácie o spracovávaní príslušných údajov digitálnej ponuky.

Získavané osobné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

 • Osobné údaje, ako sú mená, ID/prihlasovacie údaje používateľa a nastavenia hesla a jazyka.
 • Kontaktné údaje, ako je vaša adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a geografická poloha.
 • Používanie aplikácie, ako je vaša interakcia s funkciami, pripojenie produktu a aktivita, výkon a diagnostické údaje a štatistiky, typ zariadenia, operačný systém, preferencie a uložené funkcie.
 • Údaje o polohe (napríklad pre pripojenie Bluetooth®).

Vyššie uvedené údaje sa budú získavať iba v potrebnom rozsahu relevantnom pre vaše používanie našej digitálnej ponuky. Údaje, ktoré získavame, sa získavajú priamo od vás a/alebo prostredníctvom vášho používania našich digitálnych ponúk.

ReadMoreButton

 

Dodávatelia
Keď pracujete pre spoločnosť, ktorá je dodávateľom spoločnosti LINAK, môžeme získavať osobné údaje pre náš obchodný vzťah.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť LINAK získava a spracúva na tieto účely, sú okrem iného:

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a jazykové nastavenia.
 • Kontaktné údaje, ako sú vaša pracovná adresa, geografický región, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Informácie súvisiace s prácou, ako je vaše odvetvie, rola a zamestnávateľ.
 • Informácie týkajúce sa dodávateľa (v rozsahu, v akom tieto informácie zahŕňajú osobné údaje), ako sú emailová korešpondencia, informácie o produkte, informácie o objednávkach a záručné nároky.
 • Transakčné a finančné informácie dodávateľa (v rozsahu, v akom tieto informácie zahŕňajú osobné údaje), ako sú fakturačné údaje, bankové údaje a informácie o úverových agentúrach.

Vyššie uvedené údaje sa budú získavať iba v rozsahu potrebnom a relevantnom pre náš obchodný vzťah a vaše interakcie so spoločnosťou LINAK. Vaše údaje v zásade získavame priamo od vás alebo od vášho zamestnávateľa, ak sú poskytnuté v rámci produktových objednávok alebo inak v obchodnom vzťahu.

Používame osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na každodennú realizáciu nášho obchodného vzťahu. Patria sem okrem iného:

 • Plánovanie, administratíva a spracovanie faktúr.
 • Zabezpečenie dodržiavanie právnych predpisov, napríklad týkajúcich sa kontroly vývozu a preverenia sankcií.
 • Riadenie a uplatňovanie zmluvných povinností.

ReadMoreButton

 

Právne základy spracovávania osobných údajov
Spoločnosť LINAK bude spracovávať osobné údaje iba na sledovanie legitímneho účelu a za predpokladu, že je prítomný právny základ pre takéto spracovanie. Takéto právne základy zahŕňajú:

 • Váš súhlas so spracovaním.
 • Spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy.
 • Spracovanie je potrebné na dodržanie zákonných povinností, ktorým spoločnosť LINAK podlieha.
 • Spracúvanie je založené na legitímnych záujmoch a takéto spracovanie je obmedzené a pre vás neškodné.
 

Komu poskytujeme osobné údaje
Spoločnosť LINAK môže vaše osobné údaje poskytnúť vtedy, keď je to potrebné na účely uvedené vyššie. Osobné údaje môžeme zdieľať nasledovne:

 • V rámci skupiny LINAK.
 • Obchodným partnerom spoločnosti LINAK, ako sú napríklad predajní a marketingoví partneri, partneri pre digitálne ponuky a internet vecí, logistickí partneri atď.
 • Poskytovatelia IT služieb a spracovatelia údajov konajúci v mene spoločnosti LINAK na účely ako sú hostingové služby, podpora IT, cloudové služby atď.
 • Konzultanti a poradcovia spoločnosti LINAK.
 • Iné oprávnené tretie strany, ktoré môžu potrebovať prístup k osobným údajom alebo ich uchovávať, ak je to potrebné alebo povolené príslušným zákonom.

Spoločnosť LINAK nikdy nepredá vaše osobné údaje ani ich zámerne neposkytne nepovolaným tretím stranám.

 

Platformy sociálnych médií
Na účely optimalizovania svojich činností na platformách sociálnych médií využívame nástroje, ako sú inzeráty zamerané na prinášanie leadov a Facebook Custom Audiences, čo znamená, že platíme platformám za to, aby nám pomáhali pri nachádzaní relevantných osôb na zacielenie nášho marketingového obsahu. Kritériá používané na zameranie sú buď stanovené spoločnosťou LINAK, alebo platformou sociálnych médií. Takéto sponzorované a cielené reklamy sú označené ako „Sponzorované“. Ak uskutočňujete interakciu s našimi zverejnenými príspevkami, zaznamenáme to.

 

Prenos osobných údajov
V určitých prípadoch sa vaše osobné údaje môžu prenášať cez hranice. Pri prenose údajov cez hranice zabezpečujeme dodržiavanie platných právnych predpisov o ochrane údajov a iných miestnych požiadaviek.

 

Profilovanie
Ak na to máme zákonné oprávnenie, môžeme používať profilovanie, aby sme vám poskytli personalizovaný obsah a interakcie. Okrem iného to môže zahŕňať personalizované reklamy a ďalšie marketingové materiály, o ktorých sa domnievame, že môžu byť pre vás zaujímavé.

Ak je to možné, pri vykonávaní našich analýz a zostavovaní štatistík údaje anonymizujeme a zlučujeme.

 

Uchovávanie osobných údajov
V spoločnosti LINAK uchovávame osobné údaje iba tak dlho, ako je to primerane potrebné na účely, na ktoré boli získané, a nikdy nie dlhšie, ako je predpísané platnými právnymi predpismi. V niektorých prípadoch môže mať spoločnosť LINAK oprávnenie uchovávať údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli získané, aby spĺňali zákonné požiadavky týkajúce sa uchovávania. V niektorých prípadoch uchovávame údaje v anonymizovanej forme na štatistické účely a neodstraňujeme ich.

 

Ako chránime vaše údaje:
Prijali sme náležité technické a prevádzkové bezpečnostné preventívne opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením, alebo prístupom zo strany neoprávnených osôb. Svoje bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme, napr. v súvislosti s novými technológiami.

Zaviedli sme písomné postupy a procesy na ochranu osobných údajov a pravidelne školíme našich zamestnancov o ochrane osobných údajov.

 

Vaše práva
Máte určité práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré spracúvame. Patria k nim nasledujúce:

 • Môžete mať právo požadovať potvrdenie o tom, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v takom prípade požiadať o prístup k osobným údajom. Toto právo však podlieha zákonnému obmedzeniu, t. j. nie je absolútne.
 • Môžete mať právo namietať voči získavaniu a ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov, ak spracovanie nie je založené na zákonnej požiadavke alebo inak potrebné.
 • Na požiadanie spoločnosť LINAK vymaže alebo opraví akékoľvek informácie, ktoré sú nepresné alebo nesprávne.
 • Ak ste poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany spoločnosti LINAK, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou. Takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu alebo spracúvania na základe iného právneho základu ako súhlasu.
 • Môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a zároveň máte právo preniesť tieto údaje inému subjektu.
 • Ak ste toho názoru, že spracúvame alebo sme spracúvali vaše osobné údaje nezákonne, môžete podať sťažnosť na Dánsky dozorný úrad pre ochranu údajov (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefón +45 33 19 32 00 a dt@datatilsynet.dkalebo na príslušný miestny dozorný orgán.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spracúvania vašich osobných údajov alebo chcete využiť niektoré zo svojich práv uvedených vyššie, môžete sa na nás obrátiť tu alebo telefonicky na telefónnom čísle +45 73 15 15 15.

 

Naša poštová adresa je:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Dánsko
k rukám: Osoba poverená ochranou údajov v spoločnosti

Zmeny:
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas meniť. Všetky aktualizácie, zmeny a doplnenia budú nahrané na internetové stránky.

Posledná aktualizácia:
marec 2022